Child Friendly Cities

Gemeenten willen een kind- en gezinsvriendelijke leefomgeving. Hoe spring je als gemeente slim om met de veranderende samenstelling van je bevolking, waarbij je de jeugd aan je weet te binden? Om dit voor elkaar te krijgen biedt de VNG gemeenten activiteiten aan én gaan we zorgen voor kennis- en informatieuitwisseling. Dat doen we samen met het Rijk en andere organisaties via het netwerk Child Friendly Cities.

Toolkit

Inspiratie

Europa & Internationaal

Agenda

15 mei

Gemeenten hebben een belangrijke rol en nieuwe verantwoordelijkheden voor jongeren die een kind krijgen, op het gebied van huisvesting, inkomen, opleiding, preventie, opvoeding, ondersteuning en zorg. Tijdens het congres hoort u oplossingen in een mix van theorie en praktijk.

19 mei

Na een succesvol werkbezoek van Child Friendly Cities in februari aan Rotterdam nodigen wij u uit voor een tweede werkbezoek. Wethouder Gert Vos heet u welkom voor een inspirerend werkbezoek in gemeente Hoogeveen, waarin ‘inspireren en reflecteren’ centraal zal staan.