Child Friendly Cities

De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid. Hoe ga je als gemeente slim om met de veranderende samenstelling van je bevolking, waarbij je de jeugd aan je weet te binden? Om dit voor elkaar te krijgen biedt de VNG samen met het Rijk en andere organisaties activiteiten aan gemeenten via het netwerk Child Friendly Cities.

Child Friendly City gemeenten

Wilt u aansluiten bij Child Friendly Cities, op de hoogte blijven van activiteiten, of meer informatie? Neem contact op met Yannick.Methorst@vng.nl