Verzoek om informatie over onderhoudsverplichting kind jegens ouders

woensdag 22 augustus 2018

Geachte mevrouw Tieman,

In uw brief van 27 maart 2018 heeft u ons verzocht om te inventariseren in hoeverre in de praktijk gebruik wordt gemaakt van de onderhoudsverplichting van kinderen jegens hun juridische ouders. In het verlengde van deze inventarisatie heeft u ons verzocht te bezien of en zo ja hoe deze onderhoudsverplichting vorm zou kunnen krijgen in het geval een kind meer dan twee juridische ouders heeft.