Kinderopvang: Deskundigheidsbevordering en methodieken

Organisatie: 
Sociaal werk
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2019

Deze publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers zelf en geeft een overzicht van cursussen, trainingen en materialen. Het tweede deel bestaat uit een overzicht van methodieken/programma’s die ingezet kunnen worden in de voorschoolse periode om de ontwikkeling van kinderen gericht te stimuleren, ouderbetrokkenheid te vergroten en ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen in Nederland.