Hoe biedt u hulp aan kinderen zonder BSN in COA-locaties?

Eén op de drie asielzoekerskinderen heeft geen BSN waardoor u geen gebruik kunt maken van het iJw berichtenverkeer. In een notitie is vastgelegd onder welke randvoorwaarden en via welk proces gemeenten en aanbieders werken als blijkt dat een asielzoekerskind met een hulpvraag geen BSN heeft.

Kinderen uit veilige landen of zogenoemde Dublin claimanten (zij zijn eerder in een ander land geregistreerd) krijgen sowieso geen BSN. Om die reden worden ze niet direct in het BRP ingeschreven. Per 1 januari nemen gemeenten de zorg voor asielzoekerskinderen over van het COA.

Randvoorwaarden en proces

Om toch de zorgcontinuïteit en de toeleiding naar de jeugdhulp zoveel mogelijk te waarborgen is een notitie opgesteld. Met deze notitie worden gemeenten en aanbieders ondersteund bij het administratieve proces. Om dit proces te ondersteunen zijn randvoorwaarden opgenomen in de notitie. Aan de hand van deze randvoorwaarden wordt vervolgens het administratieve proces beschreven. Dit is een richtlijn om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij het ontbreken van een BSN nummer. In onderling overleg kunnen gemeenten en aanbieders hiervan afwijken.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is gevraagd te adviseren op onderstaande randvoorwaarden en procesafspraken. Arts en Zorg deelt de notitie ook met de nu gecontracteerde aanbieders. 

Meer informatie