VN zoekt technologische innovaties gericht op Global Goals

The UN Department of Economic Affairs (UN DESA), in samenwerking met Global Innovation Exchange (GIE), is op zoek naar wetenschappelijke en technologische innovaties gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global goals).

Dit jaar ligt de focus op doel vier (kwaliteitsonderwijs), doel acht (eerlijk werk en economische groei), doel tien (verminderen van ongelijkheid),doel dertien (klimaatactie) en doel zestien (Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten). Heeft u of uw gemeente een wetenschappelijk of technische oplossing bedacht die bijdraagt aan het behalen van de SDGs, stuur deze dan in voor 29 maart 2019. De beste ideeën worden gepresenteerd op een tentoonstelling gedurende het Forum on Science, Technology and Innovation (STI Forum) in mei in New York.

Meer informatie