Uitwisseling voor duurzame en vreedzame toekomst

'Het is belangrijk om op alle niveaus samen te werken om een duurzame toekomst voor volgende generaties te verzekeren', zei VNG-voorzitter Jan van Zanen deze week tijdens de algemene ledenvergadering van de internationale koepelvereniging van lokale overheden (UCLG) in Madrid.

Hij benadrukte dat de VNG samenwerkt met de nationale overheid om te rapporteren over hoe gemeenten bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals of Global Goals) en dat daarin samengewerkt moet worden met bedrijfsleven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld. Hij deelde voorbeelden van gemeenten die op een actieve manier invulling geven aan de Global Goals in hun gemeente.

Ervaringen uitwisselen

Op uitnodiging van de burgemeester van Madrid, Manuela Carmena, deelden burgemeesters en vertegenwoordigers van verenigingen van gemeenten hun ervaringen in het bijdragen aan het behalen van de internationale doelstellingen van de Verenigde Naties, de duurzame ontwikkelingsdoelen. De VNG voorzitter Jan van Zanen deelde de ervaringen van de VNG in het betrekken van gemeenten in de Gemeenten4GlobalGoals campagne.

Bevorderen van dialoog en vrede

Tijdens de conferentie was veel aandacht voor de rol die gemeenten spelen in het bevorderen van dialoog en het bewerkstelligen van vrede op lokaal niveau. VNG International staat samen met de provincie Barcelona aan de wieg van de internationale vredesprijs voor gemeenten, die vorig jaar voor het eerst werd uitgereikt aan de gemeente Kauswagan in de Filipijnen. Met hun initiatief From Arms to Farms werkt de gemeente aan het demobiliseren van een voormalige rebellengroep, door hen op te leiden tot biologische boeren. Burgemeester Ton Rombouts leidde verschillende discussies over dit thema.

UCLG

VNG voorzitter Jan van Zanen en Ton Rombouts, burgemeester van ‘s –Hertogenbosch, namen deel aan de UCLG vergadering namens de VNG.

UCLG is de wereldkoepel van lokale overheden en verenigingen van gemeenten. Op dit moment vertegenwoordigt UCLG meer dan 240.000 gemeenten, steden, regio’s en metropolen, alsook 175 lokale en regionale verenigingen van overheden.

De drie kerntaken van UCLG zijn:

  1.  Beïnvloeden globale agenda’s: UCLG vertegenwoordigt lokale overheden bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.
  2. Mondiaal netwerk voor het versterken van lokale overheden: UCLG bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen burgemeesters, raadsleden en ambtenaren via werkgroepen en commissies.
  3. 'Kennisinstituut' rond lokale overheden wereldwijd: UCLG is het wereldwijde informatiepunt voor kennis over lokale democratie via de Global Observatory on Local Democacy (GOLD)

Meer informatie