Online Sustainable Development Goals Gateway gelanceerd

De Sustainable Development Goals Gateway is een interactief platform om te laten zien wat er gebeurt op het gebied van Global Goals in Nederland en daarbuiten. Organisaties kunnen elkaar hier vinden en van elkaar leren. Het platform staat nu online en is een aanvulling op de website sdgnederland.nl.

Sinds het aannemen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen eind september 2015 zijn er talloze Nederlandse initiatieven en samenwerkingen gestart om bij te dragen aan de invoering van de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG of Global Goals). In gemeenten zien we hier ook vele voorbeelden van. De VNG werkt met verschillende partners om naast de informatieve website (www.sdgnederland.nl) ook het interactief platform verder te ontwikkelen. 

De VNG helpt graag om verschillende projecten, initiatieven en acties in gemeenten op dit platform te plaatsen. Dat kan gaan om individuele acties, maar ook om partnerschappen. 

Meer informatie