New Urban Agenda VN: toespraak Jan van Zanen

Een burgemeester op het podium van de Verenigde Naties om de New Urban Agenda aan te nemen en een Nederlandse reflectie daarop te geven: het klinkt zo logisch, maar het is uniek in de wereld.

Daar waar andere landen hun staatshoofden en ministers laten spreken, vertegenwoordigde burgemeester Jan van Zanen (Utrecht), voorzitter van de VNG, deze week de  Nederlandse belangen tijdens de Habitat III-slotconferentie in Quito, Ecuador. Zijn kernboodschap: een stedelijke agenda geef je vorm en voer je uit samen met steden. 

Betekenis New Urban Agenda

'Kunnen we aan mijn vader van 80 uitleggen wat we hier in Quito doen?' Met die vraag begon Jan van Zanen zijn toespraak. 'Ja, dat kunnen we', is zijn conclusie: de New Urban Agenda ondersteunt gemeenten wereldwijd in hun lokale beleid voor sociale en economische ontwikkeling en duurzaamheid.

Steun in de rug

De New Urban Agenda is een steun in de rug voor erkenning, capaciteitsontwikkeling, investeringen, toezeggingen voor budgetten, en een beter wettelijk kader voor het uitvoeren van kerntaken. De wereldwijde agenda waaraan de VN-lidstaten zich nu committeren, volgt op eerdere internationale afspraken: de Duurzaamheidsdoelen (SDGs), het Sendai-akkoord om rampen te voorkomen, de Parijse klimaatafspraken en internationale mensenrechtenafspraken.

Mee informatie

Meer dan 40.000 mensen uit de hele wereld namen deel aan de HabitatII-conferentie. Vanuit de VNG was ook burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht aanwezig, zij sprak zondag de Wereldvergadering van lokale en regionale overheden toe:

  Jan van Zanen en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon