Internationale stedenbanden dragen bij aan Global Goals

Internationale stedenbanden zijn niet alleen verbindend en inspirerend, maar kunnen ook een bijdrage leveren aan de Global Goals, zo bewijzen de gemeenten Haarlem en Tilburg.

Haarlem

De Stedenband Haarlem – Mutare (Zimbabwe) is aangesloten bij de SDG charter en werkt in haar programma aan een vertaling van de Global Goals naar concrete zaken. De Stedenband Haarlem-Mutare kreeg eind 2018 van de EU samen een subsidie in het kader van het programma Frame, Voice, Report! Dat leidde tot het programma Duurzaam Haarlem in wereldperspectief. Dit project is reeds gestart met een serie Klimaatdebatten. Doel van het programma  is de vergroting van de kennis van en de betrokkenheid bij de Global Goals. Dankzij de succesvolle inzet van de Stedenband Haarlem-Mutare heeft het gemeentebestuur de ‘duurzame doelen’ ook opgenomen in het coalitieprogramma 2018/2022 Duurzaam doen.

Tilburg

Ook de Stedenband Tilburg – Matagalpa (Nicaragua) werkt samen om meer bekendheid te geven aan de Goals. De activiteiten in Tilburg worden medegefinancierd door Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland - Nicaragua, Platforma-CEMR en Europese Unie. Zo heeft de stedenband projecten op het gebied van het verstrekken van microkrediet (SDG 8), moeder en kindzorg (SDG 3), kwalitatief onderwijs (SDG 4), duurzaamheid (SDG 13) en vrouwenrechten (SDG 5). De stedenband heeft een opvanghuis voor plattelandsvrouwen met een risico-zwangerschap opgezet dat in 2018 geheel is overgenomen door de lokale overheid in Matagalpa.

Global Goals

De Global Goals kunnen helpen om beleidsthema’s in een groter (mondiaal) perspectief te plaatsen. Veranderende weersomstandigheden, en de invloed hiervan op de lokale voedselstrategie, landbouw en voedselketen bijvoorbeeld, spelen bijna overal ter wereld een rol. De Global Goals bieden een gemeenschappelijke, mondiale taal.

Meer informatie: