Hoe gaat het met het VN-verdrag Handicap na twee jaar?

Op de internationale dag voor mensen met een beperking (3 december) bracht het College voor de Rechten van de Mens zijn rapport uit over de uitwerking van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dit rapport is gericht aan het VN-comité dat toezicht houdt op de uitvoering van het verdrag.

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) is in Nederland sinds juli 2016 van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG maakten samen plannen om de beginselen uit het verdrag in de praktijk verwezenlijken. Bij de VNG loopt hiertoe het ondersteuningsprogramma 'Iedereen doet mee!'

Meerdere rapportages

In juli stuurde de Nederlandse overheid al een rapportage naar het VN-comité. Het College voor de Rechten van de Mens doet dit als onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de implementatie van het verdrag. Ook andere partijen kunnen een rapportage sturen.

Meer informatie

Hieronder beide rapportages en de link naar de pagina van Iedereen doe mee!