Gemeenten4GlobalGoals

Global Goals for Sustainable Development

De komende 15 jaar werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan de kerntaken van gemeenten zoals: afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur.

Gemeenten kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren. Doet uw gemeente ook mee? Samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en lokale organisaties?

Doe mee en meld uw gemeente ook aan

Contactpersoon VNG Internationaal: Maria van der Harst | maria.vanderharst@vng.nl | 06-108 447 74

Lees meer over

De United Cities for Local Governments Toolkit

UCLG heeft een SDG Toolkit ontwikkeld voor een wereldwijde agenda voor lokale en regionale overheden van de 21ste eeuw. De toolkit dient als gids voor het gezamenlijk opstellen van een collectief actieplan voor een betere wereld in de komende decennia. Daarnaast  licht het de achtergrond en de doelen van de UCLG Global Agenda toe en nodigt het de lezer uit  om zijn of haar ideeën en ervaringen toe te voegen aan het proces. De toolkit is beschikbaar in het Engels, Spaans en Frans.

Overzichtskaart van gemeenten die meedoen aan Global Goals

Dit overzicht is gebaseerd op het bestand van de Millenniumgemeenten en zal in juni 2017 geupdate worden op basis van een nieuwe inventarisatie.