Wat de gemeente kan doen voor mensenrechten

Hoe kunnen mensenrechten tastbaar gemaakt worden op lokaal niveau? Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg en woordvoerder mensenrechten, heeft de eerste handleiding mensenrechten voor lokale overheden gericht op non-discriminatie, gepresenteerd.

Hij deed dit in het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa op 27 maart. ‘We erkennen allemaal dat het belangrijk is om lokale en regionale overheden te betrekken bij mensenrechten en dat verheldering nodig is over wat de concrete verantwoordelijkheden zijn in de praktijk op het gebied van mensenrechten voor decentrale overheden,’ zei Bergmann (foto rechts).

Resolutie

Het Congres heeft een resolutie aangenomen om de handleiding aan te nemen. Daarin worden goede voorbeelden van lokaal mensenrechtenbeleid in Europa uitgelicht. De eerste editie is gericht op drie specifieke doelgroepen: vluchtelingen, asielzoekers en migranten; Roma en nomadische volkeren; en LGBTI-personen. Elk hoofdstuk begint met een uiteenzetting van het juridisch raamwerk en de rol die lokale en regionale overheden spelen. In het handboek staan meer dan 65 voorbeelden uit 25 landen. Ook wordt een digitaal platform opgericht voor decentrale overheden om ervaringen en kennis over mensenrechten op te delen. 

Er zijn veel succesvolle voorbeelden die aantonen dat het integreren van mensenrechten in lokaal beleid niet hoeft te leiden tot meer uitgaven of ingewikkelde procedures.

Meer handleidingen

Naast deze handleiding mensenrechten zullen er nog meer handleidingen ontwikkeld worden over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld de rechten van personen met een fysieke of mentale beperking of economische en sociale rechten. De handleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Commissaris Mensenrechten van de Raad van Europa, het Bureau voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) en het Raoul Wallenberg Instituut.

Meer informatie