Tsunami-simulatieoefening gezondheidssector Sint Maarten

Op Sint Maarten werd gisteren een simulatieoefening gehouden voor de gezondheidssector. Dankzij deze oefening kreeg de sector inzicht in de consequenties en dilemma's tijdens en voorafgaand aan een crisissituatie.

VNG Interantional organiseerde de simulatieoefening samen met het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid (VSA) van Sint Maarten. Deze z.g. 'table top' was een vervolg op een workshop op 28 maart waarin input is verzameld. Het specifieke materiaal dat daarna werd ontwikkeld, is getest in de simulatie-workshop. 

Inzicht in rollen en verantwoordelijkheden

De table top was gericht op besluitvormings- en communicatieprocessen en het strategisch management van zorginstellingen in crisissituaties. IHE Delft ontwikkelde een computergestuurd scenario van een tsunami. Tijdens de oefening werden de deelnemers stap voor stap meegenomen in de verschillende fases van het scenario: zo werden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden inzichtelijk gemaakt.

Concrete taakkaart

Er is ook een concrete taakkaart voor de gezondheidssector ontwikkeld. Dit is een checklist om de analyse van de vereiste incidentinformatie te ondersteunen en om actiepunten te definiëren. De taakkaart is ontwikkeld door Lianne van Driel, rampcoördinator van de Ambulancedienst van Brabant in Nederland en verbonden aan het wederopbouwproject van VNG International.

Hoe gaan we verder?

De informatie die is verzameld tijdens de simulatie-workshop wordt gebruikt om het specifiek ontwikkelde materiaal te verbeteren en om de processen voor crisisbeheersing te versterken.

Deelnemers

Gezondheidsinstanties die meededen aan de simulatie vervullen allemaal een rol zoals vermeld in het Landsbesluit Rampenplan Sint Maarten. Dit zijn onder andere: het ziekenhuis, het Wit-Gele Kruis, de apothekersvereniging, huisartsen, laboratoria, het Rode Kruis, de ambulancedienst, GGZ-instellingen en het ministerie van VSA.