Global Goals: bijna een jaar onderweg

In New York vond van 11 tot 20 juli het High Level Political Forum plaats. Bijna een jaar na de officiële vaststelling van de Global Goals (Sustainable Development Goals) werd tijdens dit evenement gekeken naar geboekte voortgang  in het behalen van de doelen.

In totaal deelden 24 landen op vrijwillige basis een voorlopige tussenstand. Lokale en regionale overheden waren ook vertegenwoordigd.

Voortgang op lokaal niveau

Onder de landen die vrijwillig rapporteerden, bevonden zich  Noorwegen, de Filipijnen, Turkije, Duitsland, China en Colombia. De ‘voluntary national reviews’ (zie onderaan dit bericht) laten zien dat veel landen zich ervoor inzetten lokale overheden te betrekken bij de doelen en actie op lokaal niveau stimuleren. 

Lokale actie, hoe gaat dat in andere landen?

In meerdere national reviews benadrukken landen de onmisbare rol van lokale overheden in het bereiken van de doelen. Maar in veel landen is de discussie over wat precies van gemeenten wordt verwacht nog in volle gang. (Inclusief bijvoorbeeld de vraag of er ook statistieken over het decentrale niveau moeten worden meegenomen in de monitoring van de doelen.) Duidelijk is dat landen uitkomen op hun eigen implementatie-strategieën en een eigen mix van centrale en decentrale inzet.

Voorbeelden

Zit iedereen in de tussentijd stil? Nee, er zijn verscheidene voorbeelden te noemen van landen waar ook lokaal gewerkt wordt aan het verwezenlijken van de Global Goals: 

  • In Frankrijk worden alle bronnen van ontwikkelingsfinanciering aangeboord. Zo stelt de Franse ontwikkelingsorganisatie een divers geheel aan financiële instrumenten ter beschikking (fondsen, harde en zachte leningen, garantie fondsen, aandelen etc.) waar ook gemeenten gebruik van kunnen maken.
  • In Duitsland stelde de vereniging van steden (Deutscher Städtetag) een ‘Charter voor de toekomst’ op waarin input van lokale politici is verzameld voor duurzame ontwikkeling. Hierdoor staat het ‘gemeentelijk perspectief’ op de Global Goals scherp op de kaart van de ministeries.

Steden

Ook verschillende steden nemen initiatief. Copenhagen bijvoorbeeld grijpt de doelen aan als extra kader waarmee ze hun prioriteiten (gezondheid, schone energie, transport etc.) kracht bijzetten. Burgemeester Morten Kabell: 'De doelen die wij als stad nastreven zijn heel goed te verenigen met de 17 Global Goals. Voor mij zijn ze een prikkel om daar nog een stap verder in te gaan dan we tot nu toe deden.'

Meer informatie