Geld én expertise voor wederopbouw na orkaan Irma

Gemeenten willen graag bijdragen aan de structurele opbouw van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Ze hebben de kennis en de middelen om de eilanden hierbij te helpen.

De noodhulp willen de gemeenten overlaten aan organisaties als het Rode Kruis. Maar na de eerste fase van noodhulp biedt de VNG in overleg met lokale besturen, maatschappelijke organisaties, het Rode Kruis en het Rijk graag de helpende hand bij de wederopbouw.

VNG-voorzitter Jan van Zanen: 'De focus ligt nu bij noodhulp. Daar zijn organisaties als het Rode Kruis goed in. Nederlandse gemeenten zijn deskundige in de volgende fase, die van de wederopbouw. We zouden de eilanden kunnen helpen bij haven- en gebiedsontwikkeling, herhuisvesting en vergunningverlening, afvalverwerking en watermanagement; of projecten gericht op onderwijs en inrichting van de openbare ruimte.

Nederlandse gemeenten hebben de daarvoor benodigde expertise in huis. Als de eilandbesturen extra inzet nodig vinden, dan helpen we graag. Bij voorkeur in samenspraak met lokale maatschappelijke organisaties, het Rode Kruis en het Rijk.’

Ervaring met wederopbouw

VNG International kan gemeenten ondersteunen bij de wederopbouw op de eilanden. Zij hebben veel ervaring met het coördineren en faciliteren van wederopbouwprojecten na rampen en zijn gewend om daarbij samen te werken met experts uit Nederlandse gemeenten. VNG International was onder meer actief na rampen in Turkije, Marokko, Sri Lanka en op de Filipijnen

Meer informatie