Bijdrage VNG International aan bouwvoorschriften St. Maarten

Op Sint Maarten zijn nieuwe bouwvoorschriften nodig om te zorgen dat gebouwen rampbestendig zijn. Om bij toekomstige rampen de zware schade en slachtoffers te voorkomen, zoals na de orkaan Irma. VNG International ondersteunt bij het definiëren van nieuwe bouwnormen.

Geschikte normen bepalen

Orkaan Irma liet zien waarom passende bouwnormen en hun naleving essentieel zijn. Nu is er de mogelijkheid om goed geïnformeerde ruimtelijke plannen en bouwvoorschriften te definiëren. Een bouwverordening en een bouwbesluit zijn beiden van kracht, maar al tijden niet geactualiseerd. De kracht van de orkaan van categorie 5 toonde aan dat er meer moet worden gedaan om nieuwe en misschien zelfs bestaande gebouwen bestand te maken tegen toekomstige orkanen of andere rampen.

Op zoek naar input van verschillende belanghebbenden

Op 15 mei en 16 mei kwamen verschillende belanghebbenden bijeen om te praten en advies in te winnen over mogelijke toekomstige bouwnormen. De bijeenkomst was op uitnodiging van het Ministerie van VROMI van Sint Maarten. Onder de belanghebbenden vallen architecten, ontwikkelaars, de particuliere sector, hulpdiensten en het maatschappelijk middenveld.

Het doel van de workshops was om inzicht te krijgen van experts over de voor- en nadelen van verschillende normen die worden gebruikt in Europa, de Verenigde Staten en andere Caribische eilanden. Deskundige Gert-Jan van Leeuwen begeleidde de bijeenkomsten en zal samen met het ministerie van VROMI een voorstel voor de bouwnormen verder ontwikkelen. Hij is voormalig directeur van de Vereniging voor Woningbouw en Toezicht in Nederland en heeft jarenlange ervaring in het Caribisch gebied

Nieuwe bouwcode

Naar aanleiding het resultaat van de workshop wordt een nieuwe bouwcode ontwikkeld. Deze wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de overheid van Sint Maarten. Het is van essentieel belang om op basis van de nieuwe verordening training te geven aan de afdelingen vergunningen en inspectie. Om zo de naleving van de bouwvoorschriften te waarborgen. Dit gebeurt ook met steun van VNG International.