Vernieuwing BBV ter bevordering van de interne sturing

Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (gesloten)

Inhoud:
Doel van de regeling is het vereenvoudigen van de beoordeling van de financiële gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies en gemeenten op basis van de begroting en jaarrekening. Daarnaast moet het ook eenvoudiger worden om gemeenten of provincies op deze punten te vergelijken. Verder wordt geregeld hoe de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen moet worden berekend en opgenomen in de begroting en jaarstukken. Als laatste worden de regels over grondexploitaties aangepast.

Internetconsultatie is gepubliceerd op 10 september 2015 en loopt af op 10 oktober 2015.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij KB te bepalen tijdstip.