Wetgevingskalender

Versterking decentrale rekenkamers

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35298

Wijziging woonplaatsbeginsel

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35219