88 gemeenten doen beroep op fonds tekortgemeenten

Gemeenten konden tot en met 15 september 2018 een aanvraag indienen. De deadline is nu verstreken. In september en oktober worden alle aanvragen gecontroleerd door een onafhankelijke commissie. We informeren u hier over het vervolg van de procedure. 

Het fonds tekortgemeenten is ingesteld om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en Wmo. Veel gemeenten kampen met (forse) tekorten, wat ook blijkt uit het hoge aantal aanvragen voor het fonds.

Procedure

Alle aanvragen worden gecontroleerd door een onafhankelijke commissie. Indien u een aanvraag heeft ingediend, zorg dat u in de periode van 15 september tot 1 november beschikbaar bent om vragen te beantwoorden.

Uitkomsten

De uitkomsten worden door de commissie gepresenteerd aan het VNG-bestuur op 1 november. Het VNG-bestuur stelt de uitkomsten vast en communiceert ze aan gemeenten.

Fonds Tekortgemeenten

Het Fonds tekortgemeenten is afgesproken tussen medeoverheden voor het Interbestuurlijk Programma, naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein. Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen. De onafhankelijke commissie stelt op basis van de aanvragen vast met welk bedrag de gemeenten worden gecompenseerd.

Meer informatie