Herziening Gemeentefonds

donderdag 25 april 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/020

Er is een herziening van het totale gemeentefonds per 2021 op komst. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.

De afgelopen maanden hebben diverse voorbereidende onderzoeken plaatsgevonden en eind maart zijn de daadwerkelijke verdeelonderzoeken van start gegaan. Daarmee is een volgende fase in de herziening ingegaan. Via onze ledenbrief informeren wij u over de stand van zaken van deze onderzoeken, de planning voor de komende maanden en de manier waarop u als gemeente betrokken kunt blijven bij de herziening. Ook treft u bij de ledenbrief de  brochures waarin de onderzoeksbureaus hun plan van aanpak op hoofdlijnen hebben beschreven.

Volledige brief: