Bestuurdersbijeenkomst Herziening Financiële Verhouding (Utrecht)

donderdag 5 september 2019

Om het gemeentefonds per 2021 te herzien vinden momenteel herijkingsonderzoeken plaats. De uitkomsten van die onderzoeken worden begin 2020 verwacht. Al dit najaar worden er diverse bestuurlijke afwegingen gemaakt die door de onderzoekers worden meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe verdeelmodellen.

De VNG organiseert diverse regio bijeenkomsten over de herziening financiële verhouding. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u bijgepraat over de stand van zaken van de herziening en wordt uw mening gevraagd over de keuzes die dit najaar voorliggen. Ook is gelegenheid voor discussie over de vraag hoe de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om kan gaan met de uitkomsten van de nieuwe verdeelmodellen.

Welke keuzes worden er gemaakt?

Afgelopen voorjaar zijn er in bestuurlijk overleg negen onderwerpen benoemd waarover besluitvorming plaats dient te vinden. Het gaat over:

 • Clusterindeling van het gemeentefonds
 • De manier waarop de verdeling omgaat met de overhead van gemeenten
 • Het beoordelingskader om te kunnen beoordelen of de nieuwe verdeling een verbetering is
 • Regionalisering
 • Punten uit advies ROB
 • De mate van verevening van eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling
 • De omvang van de clusters
 • Beoordeling van de herverdeeleffecten
 • Manier waarop wordt omgegaan met ‘outliers’

Locatie en tijd

 • Nieuwegein, Stadhuis, Stadhuisplein 1
 • 16:00 - 19:00 uur

Doelgroep

 • Gemeentebestuurders

Kosten

 • Geen kosten

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
VNG en VNG Utrecht