Consultatie ministeriele regeling schatkistbankieren

donderdag 12 september 2013

Geachte heer Dijsselbloem,

Wij danken u, dat u ons consulteert over de ministeriele regeling schatkistbankieren en de rekening-courant overeenkomst schatkistbankieren. Ons commentaar in deze brief is opgesteld met het gegeven in het achterhoofd dat de Tweede Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel schatkistbankieren heeft aanvaard. Dat bij de kamerbehandeling de aantasting van de autonomie van decentrale overheden weinig gewicht is toegekend, laten we verder buiten beschouwing. Onze opmerkingen en commentaar op de regeling betreffen hoofdzakelijk uitvoeringstechnische en juridische aspecten.