Publicaties en brieven

Model financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

2 april 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/023

Wijziging BBV i.v.m. schatkistbankieren ea

25 september 2013
Brief aan kabinet

Consultatie ministeriele regeling schatkistbankieren

12 september 2013
Brief aan kabinet

Verplicht schatkistbankieren decentrale overheden

3 april 2013
Brief aan parlement

Reactie gemeenten op onderhandelaarsakkoord

1 februari 2013
Brief aan kabinet