Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

dinsdag 14 november 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/068

Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst betekent voor de gemeentelijke financiën dat de groei van de algemene uitkering van het Gemeentefonds met ingang van 2018 wordt gekoppeld aan de groei van de totale rijksuitgaven, conform onze wens. We stuurden u op 17 oktober een speciale ledenbrief waarin we de gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeenten zoals we die op dat moment zagen, hebben verwoord.

Het kabinet stuurde 3 november de zogenaamde Startnota aan de Tweede Kamer met daarin de vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord. Deze Startnota heeft grote (positieve) financiële gevolgen voor de gemeentelijke financiën.

Bij het schrijven van de ledenbrief van 17 oktober was nog niet duidelijk hoe de verhouding was tussen het hogere accres uit het regeerakkoord en de sociaal domeintaken waarvan is afgesproken dat deze vanaf 2019 worden geïntegreerd in de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

In deze ledenbrief lichten we zowel de Startnota als de financiële compensatie van het sociaal domein in 2018 en 2019 toe.