Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten

maandag 6 november 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/065

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met het vervallen van de financiële en wettelijke basis van het RVP door opheffing van de AWBZ, heeft het kabinet besloten het RVP wettelijk te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De WPG is hiertoe onlangs gewijzigd. De bepalingen inzake de gemeentelijke betrokkenheid bij het RVP treden in werking op 1 januari 2019.

In deze ledenbrief informeren wij u over de wijzigingen. Meer achtergrondinformatie vindt u in de handreiking ‘Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg’. Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met VNG, RIVM, GGD GHOR Nederland en ActiZ. De handreiking verduidelijkt de gemeentelijke rol en informeert gemeenten en uitvoeringsorganisaties over de nieuwe uitvoering.