Publicaties en brieven

Stand van zaken herziening gemeentefonds

3 oktober 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/077

Herziening Gemeentefonds

25 april 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/020

Hoofdpunten meicirculaire 2018

8 juni 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/030

Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

14 november 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/068

Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten

6 november 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/065

Aangenomen motie over verdeling gemeentefonds

13 juni 2016
Brief aan kabinet

Aangenomen motie over verdeling gemeentefonds

13 juni 2016
Brief aan kabinet

Begroting Cultuur - amendementen VVD-PvdA

1 december 2015
Brief aan parlement

Consultatie groot onderhoud gemeentefonds 2016

4 mei 2015
Brief aan kabinet

Verdeling budgetten sociaal domein

5 februari 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/005

Actuele BTW-ontwikkelingen

12 december 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/090

Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein

8 september 2014
Brief aan parlement

Groot onderhoud algemene uitkering 2015

25 augustus 2014
Brief aan parlement

Pagina's