Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Financiële stromen van Rijk naar gemeenten

Gemeenten krijgen geld van het Rijk om hun verantwoordelijkheden te kunnen waarmaken. Hoe beschikken gemeenten over de Rijksgelden en onder welke voorwaarden? Het antwoord op die vragen is te vinden in deze notitie.