Houdbare financiën collectieve sector

Formele titel: 
Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)
Kamerstuknummer: 
33416

Inhoud:
Het wetvoorstel bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector. Over de bijdrage van de decentrale overheden aan de Europese doelstellingen wordt bestuurlijk overleg gevoerd. De Wet HOF is een aangepaste en geactualiseerde uitgave van het wetsvoorstel Tekortreductie Rijk en Medeoverheden dat niet verder in procedure wordt gebracht.

Aangenomen op 23 april 2013 door de Tweede Kamer. Aangenomen op 10 december 2013 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding: 
14 december 2013
Gerelateerde wetsvoorstellen: