VNG-voorzitter vraagt om eerlijke financiële verhoudingen

Gemeenten hebben vanaf 2012 een meer dan evenredig deel van de sanering van de overheidsfinanciën op zich genomen: in de zorg, bij de jeugdzorg, maar ook bij de eigen medewerkers. En nu het financieel beter gaat, is het niet meer dan fair dat inwoners van gemeenten dat gaan merken.

Voor de opgaven waar gemeenten nu voor staan (integratie, veiligheid, energietransitie) zijn eerlijke financiële verhoudingen nodig.

Dat zei VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Jan van Zanen zaterdag in een uitzending van Kamerbreed op NPO1.

Jan van Zanen was te gast in de uitzending van Kamerbreed samen met de Europarlementariërs Sophie in ’t Veld en Kati Piri.

Inburgering terug naar gemeenten

In het gesprek werd ook uitgebreid stilgestaan bij integratie. Jan van Zanen legde uit waarom inburgering terug moet naar gemeenten:

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en hebben de taak om hen te begeleiden naar werk. Daar hoort de regie op de inburgering bij.
  • Inburgering moet zo snel mogelijk starten, zodat nieuwkomers al gauw volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.
  • Sinds 2013 is de verantwoordelijkheid voor inburgering neergelegd bij de nieuwkomers zelf. Maar uit onderzoeken blijkt dat dit geen goed idee was. Slechts 33% van de nieuwkomers slaagt binnen de gestelde termijn voor het inburgeringsexamen. In 2012, toen gemeenten nog verantwoordelijk waren, was het slagingspercentage nog 60%.

Naar een duurzaam Nederland

Een ander onderwerp dat in de uitzending uitgebreid aan bod kwam was de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van VNG, IPO en UvW.

Hierbij gaat het om grote opgaven die alleen gezamenlijk met succes aangepakt kunnen worden. Van Zanen: ‘En groot is het. Om de doelen van bijvoorbeeld het energieakkoord te halen moet er nog veel gebeuren. Het is een megaklus om 7 miljoen huishoudens van het aardgas af te halen en ervoor te zorgen dat ze op een andere manier hun huis gaan verwarmen.

Meer informatie