Spreadsheet simulatie begrotingsruimte beschikbaar

Op het VNG gemeentefinanciën-congres en de bijeenkomst van de BNG bank voor gemeenten tot 30.000 inwoners heeft VNG medewerker Jan van der Lei een presentatie over de begrotingsruimte van gemeenten verzorgd. Op het congres gemeentefinanciën werd hij bijgestaan door Ed Peek van de gemeente Zaanstad.

Tijdens deze presentaties is door gemeenten verzocht om aan gemeenten de spreadsheet met de simulatie van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen. In de bijlagen bij dit bericht vindt u de spreadsheet met de simulatie en de sheets van de presentatie van de bijeenkomst van de BNG Bank.

Meer informatie