Rapport Rfv: Nuttig rapport op een uitgelezen moment

'Vertrouwen en continuïteit in de bestuurlijke verhoudingen, dat is naar mijn idee de kern waar het om draait en waar dit rapport ons helpt kritisch te kijken naar de huidige praktijk en naar hoe het beter kan en moet’, aldus VNG directeur Jantine Kriens tijdens de overhandiging van het Rfv-rapport.

Het rapport ‘Eerst de politiek, dan de techniek’ van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) werd vandaag in Nieuwspoort overhandigd aan DG Bestuur en Wonen, Gert-Jan Buitendijk en algemeen directeur VNG Jantine Kriens.

Reflectie

Kriens ging tijdens haar speech nader in op de inhoud van het rapport. ‘Er is een gedegen dialoog nodig om te komen tot nieuwe afspraken over de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Er moet een evenwicht komen tussen bestuurslagen onderling en tussen gemeenten om zo het vertrouwen en de continuïteit in de bestuurlijke verhoudingen te vergroten. Nu al 30% van de Rijksmiddelen door de gemeenten worden uitgegeven moeten we ook de lokale democratie serieus nemen en elkaar niet in de weg zitten, aldus Kriens.

 

Meer informatie