Kom naar een actualiteitencollege over het Gemeentefonds

- herhaald bericht - Nu eind 2017 het regeerakkoord en afgelopen februari het Interbestuurlijk Programma (IBP) is gesloten, wordt langzaam aan duidelijk waar gemeenten de komende vier jaar op kunnen rekenen. De VNG Academie verzorgt daarom in juni een reeks actualiteitencolleges.

Veel moet nog uitgewerkt worden, maar we weten dat in ieder geval de volgende onderwerpen op de gemeentelijke agenda komen te staan:

  • De normeringssystematiek wordt verbreed naar (bijna) de hele rijksbegroting. Wat betekent dit voor (de stabiliteit van) het accres? Hoe verloopt de overheveling van grote delen van het sociaal domein naar de Algemene Uitkering en krijgen gemeenten de stijging van de zorgkosten dan wel voldoende met het accres vergoed? Hoe verloopt de indexatie van de delen die nog niet overgaan, en wat is het perspectief van deze delen die nog niet op gaan in de algemene uitkering?
  • Actuele verdelingsvraagstukken, zoals: hoe verloopt de discussie over de fundamentele herziening van de verdeling van het gemeentefonds? In hoeverre komt er een herverdeling in het sociaal domein en hoe komt die eruit te zien?
  • Hoe verhouden de afspraken uit het Interbestuurlijk Programma zich met artikel 2 Financiële-Verhoudingswet en wat betekent dat voor “boter bij de vis” bij taakwijzigingen?
  • Op welke wijze is de discussie over de door gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein afgerond en is een streep onder het verleden gezet? Op welke afspraken om het verleden netjes af te hechten kunnen gemeenten een beroep doen?

Data en plaatsen

Datum Plaats Tijd
Maandagochtend 4 juni Den Haag 09.00- 12.30 uur
Dinsdagochtend 5 juni  Eindhoven 09:00-12:30 uur
Donderdagmiddag 7 juni Groningen 13:00-16:30 uur
Maandagochtend 11 juni Bergen op Zoom  09:00-12:30 uur
Dinsdagochtend 12 juni Zwolle 09:00-12:30 uur
Donderdagochtend 14 juni Arnhem 09:00-12:30 uur
Maandagochtend 18 juni Haarlem 09:00-12:30 uur
Dinsdagochtend 19 juni  Utrecht 09:00-12:30 uur

Inschrijven

Meer informatie