Verdeling EMU-ruimte decentrale overheden

donderdag 11 september 2014

Geachte heer Plasterk,

In het Financieel Akkoord dat wij begin 2013 met het kabinet sloten, is vastgelegd dat de decentrale overheden in 2015 een gezamenlijke ruimte in het EMU-tekort hebben van 0,5% BBP, de zogenoemde macronorm. Deze ruimte is niet nader onderverdeeld. Wij - VNG, IPO en UvW hebben in goed overleg afspraken gemaakt over de verdeling van deze EMU-tekortruimte voor het jaar 2015. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van dat overleg over de onderlinge verdeling, zodat deze in de septembercirculaire 2015 kan worden opgenomen.