Publicaties en brieven

Inbreng VNG t.b.v. debat over de Regeringsverklaring

27 oktober 2017
Brief aan parlement

Consultatie herziening handleiding artikel 12 Fvw

2 april 2015
Brief aan kabinet

Verdeling EMU-ruimte decentrale overheden

11 september 2014
Brief aan kabinet

Consultatie herziening handleiding art. 12 Fvw

13 mei 2014
Brief aan kabinet

Model financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

2 april 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/023

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

21 januari 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/005

Handleiding artikel 12-steun

2014
Handreiking

Verdeling EMU-ruimte decentrale overheden

11 oktober 2013
Brief aan kabinet

CPB-onderzoek

27 september 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/076

Pagina's