Financiële positie gemeenten

Houdbaarheidstest gemeentefinanciën

Zijn de financiën in uw gemeente robuust genoeg om tegenvallers in de toekomst op te vangen? Doe de houdbaarheidstest.

Gemeentelijk belastinggebied

De VNG pleit voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Beleidsmatige én financiële armslag voor gemeenten is noodzakelijk om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden.