Comptabiliteitswet 2016

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)
Kamerstuknummer: 
34426

Inhoud
Dit wetvoorstel voor de Comptabiliteitswet 2016 strekt tot algehele vervanging van de Comptabiliteitswet 2001. Het wetsvoorstel geeft een nieuw wettelijke kader voor het beheer, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk. Tevens is het wetsvoorstel van toepassing op het beheer van publieke liquide middelen en het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen. Verder regelt het wetsvoorstel, op grond van artikel 78 van de Grondwet, de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 11 oktober 2016. Aangenomen door de Eerste Kamer op 21 maart 2017.

Inwerkingtreding: 
1 januari 2018