Wetgevingskalender

Comptabiliteitswet 2016

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34426
Inwerkingtreding: 
1 januari 2018