VNG en NBA bespreken verbetering financieel controleproces

Afgelopen maandag hebben bestuurlijk vertegenwoordigers van VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) met elkaar overlegd over het verbeteren van het proces van financiële verantwoording en accountantscontrole.

In het overleg werd teruggekeken naar de controle 2015 en vooruitgekeken naar die van 2016. Tegelijkertijd zijn ook maatregelen voor de middellange termijn besproken, waaronder een versnelde opvolging van de adviezen van de werkgroep Depla (‘Vernieuwing accountantscontrole gemeenten’).

Partijen hebben afgesproken om in januari een gezamenlijke werkconferentie te organiseren om de voorgenomen maatregelen meer in detail uit te werken.