Praktische handvatten voor controle-aanpak sociaal domein

Het programma i-Sociaal Domein heeft een aantal praktische handvatten gepresenteerd, die gemeenten kunnen helpen bij het verder inrichten van hun controle-aanpak voor het sociaal domein.

Het programma i-Sociaal Domein heeft voor het opstellen van de handvatten gebruikgemaakt van de ervaringen van drie gemeenten die in 2015 hun administratie goed op orde hadden. Daarnaast heeft het programma aanvullende adviezen gehad van dertig andere gemeenten.

Meer informatie