Nieuwe aanpassingen beleidsindicatoren begroting

De VNG en het ministerie van BZK zullen enkele nieuwe aanpassingen doen in de set beleidsindicatoren die gemeenten opnemen in de begroting en jaarstukken. Deze beleidsindicatoren zijn bedoeld om de maatschappelijke effecten van beleid toe te lichten.

De Regeling beleidsindicatoren gemeenten, die de beleidsindicatoren instelt, is sinds de inwerkingtreding in 2017 al een paar keer aangepast.

De VNG, VNG Realisatie en het ministerie van BZK zijn nu in gesprek over de manier waarop en de frequentie waarmee de ministeriële regeling wordt aangepast. Zij kijken ook hoe ze de regeling in de toekomst beter aan kunnen laten sluiten op wensen uit de praktijk.

Meer informatie