Gemeente-accountant moet blijven opletten

Gemeentelijke accountants mogen niet zonder meer vertrouwen op het werk van hun collega's bij de samenwerkingsverbanden waar hun gemeente bij betrokken is. Ze mogen wel efficient gebruik maken van het werk van de accountants van de samenwerkingsverbanden. 

Dat staat in een notitie van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (voorheen HADO). Hierin werken accountants, gemeenten, provincies en Rijk samen om praktische oplossingen te vinden voor problemen die spelen bij de accountantscontrole in het publieke domein.

Stapeling van controles

De commissie reageert hiermee op zorgen vanuit de gemeenten. Meerdere gemeenteraden hebben moties aangenomen, waarin aandacht wordt gevraagd voor de stapeling van accountantscontroles. Het gaat over de situatie waarbij een gemeente samenwerkt met andere gemeenten in een samenwerkingsverband en de accountant van het samenwerkingsverband een controleverklaring opstelt. Vervolgens zou de controlerend accountant van een deelnemende gemeente, het werk van de accountant van het samenwerkingsverband weer controleren of over doen.

'Het zal wel kloppen'

Dubbel werk is niet de bedoeling, maar de controlerend accountant moet kunnen staan voor zijn oordeel, stelt de Commissie in de notitie: 'Hij mag niet zomaar verwijzen naar een andere accountant of een andere deskundige. Als hij aangesproken wordt op de controlebevindingen, kan het verweer niet zijn: "dit heeft een collega al onderzocht en ik ging er vanuit dat het dus wel klopte".'

Meer informatie