Beschikbaarheid accountants blijft een zorgpunt

Gemeenten maken zich voor de toekomst zorgen over het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Dit blijkt uit een recente enquête van de VNG naar beschikbaarheid van accountants.

Van de 192 gemeenten/respondenten zegt 23% zich zorgen te maken. De enquêteresultaten ondersteunen verder de actualiteit van de signalen over de terugtred van de grote accountantskantoren.

Enquête

Het betreft een korte enquête die in het voorjaar 2018 is uitgevoerd en focust zich op de:

  • accountant voor controlejaar 2017
  • contracten met accountants voor controlejaar 2018
  • zorgpunten van gemeenten.

De enquête is een vervolg op de enquête die vorig jaar is uitgevoerd. Ook volgend jaar volgt de VNG de beschikbaarheid van accountants middels deze enquête.

Geen accountant?

Heeft uw gemeente geen (zicht op een) accountant voor controlejaar 2018? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de VNG via info@VNG.nl. Elke gemeente moet immers in staat zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichting de jaarrekening te laten controleren door een accountant.

Blijvende aandacht

De VNG blijft aandacht vragen voor de problematiek in brede zin. Onder andere via een bestuurlijk overleg tussen de VNG en NBA na de zomer en in de Commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO). 

Zie bijvoorbeeld de recente BADO-notities over:

Meer informatie

In de handleiding opdrachtgeverschap accountantscontrole komt onder andere de rol van de gemeenteraad en de (voorwaarden bij) aanbesteding aan de orde.

Lees hieronder ook de resultaten van de enquête uit 2018 en 2017.

Zie ook: