Accountantscontrole: verwachtingen, advies & acties VNG

Gemeenten werken er hard aan de bedrijfsvoering, verantwoording en controle verder in te regelen en de accountantscontrole beter te laten verlopen dan in 2015, het transitiejaar van zorg en ondersteuning. Toch zal ook 2016 nog een overgangsjaar zijn.

Het is van belang dat gemeenten meer zelf ‘in control’ komen en minder afhankelijk worden van de andere ketenpartijen. De VNG is met de accountantssector in gesprek over het verbeteren van het proces van het opstellen van de financiële verantwoording en het uitvoeren van de accountantscontrole.

Continuïteit zorg stond voorop

Minister Plasterk (BZK) berichtte de Tweede Kamer vorige maand dat over 2015 ongeveer 50 procent van de gemeenten een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening kreeg. Voor de VNG was dit geen verrassing: voor partijen in de keten stond na de transitie de continuïteit van zorg en ondersteuning voorop.

Afhankelijkheid gemeenten

Bedacht moet ook worden dat gemeenten voor hun verantwoording en controle afhankelijk zijn van andere partijen in de keten. Problemen bij deze partijen werken door naar de gemeenten, de mate waarin hangt af van de individuele uitgangspositie van een gemeente.

Het jaar 2016

Het jaar 2016 zal nog een overgangsjaar zijn: zo zal het aantal fouten en onzekerheden in de verantwoordingen Wmo en Jeugd van de SVB over 2016 niet (veel) lager zal zijn dan over 2015. Onze verwachting is dan ook dat nog veel gemeenten een niet goedkeurende controleverklaring van de accountant zullen ontvangen bij de jaarrekening 2016.

Meer informatie