Wijziging BBV i.v.m. schatkistbankieren ea

woensdag 25 september 2013

Geachte heer Plasterk,

Wij hebben uw adviesaanvraag over de wijziging van het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten in verband met het verplicht schatkistbankieren, de Wet houdbare overheidsfinanciën en enkele ander wijzigingen in goede orde ontvangen. In aanvulling op deze adviesaanvraag hebben wij op 8 augustus 2013 via de mail enkele aanvullingen op de voorgenomen wijzigingen van dit besluit ontvangen die ook verband houden met het verplicht schatkistbankieren.