Resultaat enquête naar beschikbaarheid accountants voor controle gemeentelijke jaarrekening

dinsdag 9 mei 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/023

In het najaar van 2016 bleek dat een aantal gemeenten geen accountant kon vinden voor het controlejaar 2016. Om tijdig in beeld te krijgen of dit probleem zich ook voor de controlejaren 2017 en 2018 voordoet, hebben wij onder gemeenten een korte enquête gehouden.

Uit de enquête is gebleken dat ongeveer 20% van de respondenten (42 gemeenten) bezorgd is dat ze voor de komende jaren geen of moeilijk een accountant kunnen vinden. Een groot aantal van deze gemeenten heeft laten weten dat ze over deze problematiek verder willen praten met andere gemeenten en/of de VNG.