Publicaties en brieven

Accountantscontrole 2016

20 december 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/094

Modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet

22 september 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/070

VNG reactie op Actieplan Lokale Rekenkamers

15 juni 2016
Brief aan kabinet

Accountantscontrole Sociaal Domein (tweede ledenbrief)

18 februari 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/006

Accountantscontrole sociaal domein

21 december 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/102

Consultatie wijzigingsbesluit BBV

30 september 2015
Brief aan kabinet

Wijziging BBV en Ruddo inzake gebruik derivaten

22 oktober 2014
Brief aan kabinet

Pagina's