Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Organisatie: 
Ministerie van BZK
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

BZK-brochure over de voorgenomen wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het gaat om een brochure op hoofdlijnen: gemeenten krijgen via nieuwsbrieven en de gemeentefondscirculaires nadere informatie.