Accountantscontrole Sociaal Domein (tweede ledenbrief)

donderdag 18 februari 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 16/006

De accountantscontrole en verantwoording in het sociaal domein over het jaar 2015 zijn geen sinecure. Eerder (december 2015) informeerden we u al via een ledenbrief. In een vervolgbrief komen het afrekenen met zowel de zorgaanbieders als met de SVB aan de orde.

Gemeenten hechten aan een goedkeurende accountantsverklaring, maar de kans hierop is in deze transitieperiode veel kleiner dan normaal. Dat neemt niet weg dat met partijen als zorgaanbieders en de SVB wel moet worden afgerekend: dat vraagt nog een aanzienlijke inspanning.

Jaarrekening en accountantsverklaring

Dat we te maken hebben met een transitiejaar heeft ook effect op het moment waarop accountants hun verklaringen bij de gemeenterekening zullen afgeven. De SVB en een aantal grote zorgaanbieders komen naar verwachting pas 1 april met een gecontroleerde verantwoording. In gemeenten waar de raad doorgaans relatief vroeg over de jaarrekening vergadert, vraagt dit om een nadere afweging. 

Handreikingen

Inmiddels zijn twee handreikingen verschenen om de verschillende partijen te ondersteunen. De handreikingen zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen Rijk, accountants, SVB, zorgaanbieders en gemeenten. De VNG blijft samen met de gemeenten de situatie nauwgezet volgen, daar waar nodig verstrekken we aanvullende handreikingen en informatie.

Meer informatie

Hieronder de vandaag verzonden ledenbrief, de eerdere (in december verzonden) ledenbrief en de beide handreikingen.