Nieuwe vijfdaagse masterclass 'De strategische financial'

Bent u financieel ambtenaar? Dan is het belangrijk om soepel en slim te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In het complexe speelveld van de lokale overheden en gemeentefinanciën moet u snel kunnen schakelen tussen het algemeen en politiek belang en de specifieke deel- en eigenbelangen.

Er wordt van u gevraagd dat u het verhaal achter de cijfers kunt vertellen, ook in de taal van de bestuurders. Bovendien moet u een goede adviseur zijn, die handelingsperspectief biedt.

Vijfdaagse masterclass

Flexibiliteit in financieel denken en handelen, en bestuurlijk adviseren staan centraal in de vijfdaagse masterclass 'De strategische financial' van de VNG Academie en het Zijlstra Center van de VU Amsterdam. Elke dag start met een inhoudelijke inleiding door een ervaren docent, waarin actuele kennis over het centrale thema wordt aangeboden. Vervolgens maakt u de vertaling en toepassing van die kennis naar de praktijk.  

Stap in de richting van business controller

Na afloop bent u beter toegerust om uzelf strategisch te positioneren binnen de organisatie waarin u werkt en uw rol in te vullen als gevraagd en ongevraagd adviseur aan het management en anderen die bij uw organisatie betrokken zijn. Kortom, u heeft een belangrijke stap gezet in de richting van business controller.

Meer informatie

Kijk voor het programma van de masterclass en alle praktische informatie op de website van de VNG Academie: