Gemeentefinanciën

Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor de lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen.

VNG-standpunt

Gemeenten willen meer voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën. Zo wijzen gemeenten kortingen zonder aanvullende maatregelen van het Rijk af. Ten aanzien van de uitbreiding van het lokale belastinggebied vragen gemeenten nadrukkelijk om aandacht voor de juiste condities. Waaronder een goede uitleg naar inwoners, samen met het Rijk, en het borgen dat er geen nadelige financiële effecten ontstaan voor individuele gemeenten. Zie voor meer informatie onze ledenbrief van 22 december 2016.