Gemeentefinanciën

Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor de lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen.

Herziening Financiële Verhouding

Komend jaar vinden de trajecten rond de heroverweging van de financiële verhouding en de herziening van de verdeelmodellen sociaal domein plaats. Deze zijn gericht op een invoering van een nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. 

 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gezonde gemeentelijke financiën zijn noodzakelijk voor een sterk lokaal bestuur, Global Goal 16. Samenwerking tussen gemeenten en rijk en andere overheidsinstanties is daarbij belangrijk. Global Goal 17 gaat over partnerschappen en samenwerking.