Gemeentefinanciën

Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor de lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen.

Gemeentefinanciën in regeerakkoord Rutte III

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III bevat aanknopingspunten voor samenwerking met het komende kabinet. Voor gemeenten is de handhaving van de “trap-op trap-af” systematiek in het Gemeentefonds en de verbreding van koppeling daarvan aan de totale Rijksbegroting van essentieel belang.